Default Header Image

Cercetare

Tema ştiinţifică de bază este: Elaborarea medicamentelor noi din materie primă autohtonă şi optimizarea acţiunii medicamentelor cu ajutorul oxigenării hiperbarice. Pentru realizarea acesteia au fost înaintate următoarele direcţii ştiinţifice:

  • Studiul particularităţilor farmacologice ale acţiunii sorbantului Medicas E, oxigenobaroterapiei şi asocierii lor în tratamentul hepatitei toxice acute.
  • Evaluarea acţiunii antibacteriene şi a eficienţei Enoxilului (extract din seminţe de struguri) în tratamentul ulcerului gastric.
  • Determinarea inofensivităţii fenspiridului la pacienţii cu boala pulmonară obstructivă cronică.
  • Studierea acţiunii losartanului, lisinoprilului şi asocierii lor asupra manifestărilor clinice, hemodinamicii şi indicilor morfofuncţionali ai cordului în insuficienţa cardiacă cronică.
  • Cercetarea influenţei tranchilizantelor, adrenoblocantelor în asociere cu oxigenul hiperbaric asupra proceselor metabolice.
  • Studiul particularităţilor farmacologice ale nanoparticulelor şi elucidarea eficienţei lor în diverse stări patologice.

Conform tematicii ştiinţifice în cadrul catedrei, în ultimii 5 ani, au fost susţinute 1 teză de doctor habilitat în medicină şi 3 teze de doctor în medicină. 

  • Dr. V.Gonciar și-a susținut teza de doctor habilitat în medicină cu tema „Optimizarea farmacologică şi utilizarea raţională a enterosorbţiei”. Specialitatea 14.00.25-Farmacologie, farmacologie clinică la 08 octombrie, anul 2008.
  •  S. Butorov și-a susținut teza de doctor în medicină cu genericul  ”Aspectele clinico-farmacologice ale fenspiridului în tratamentul bronhopneumopatiei cronice obstructive”. Specialitatea Farmacologie, farmacologie clinică, 14.00.25 la 02 decembrie, anul 2009.
  •  E. Bodrug a finalizat și  susținut teza de doctor în medicină cu tema ”Particularităţi farmacologice ale sorbantului Medicas E şi asocierii lui cu oxigenobaroterapia”. Specialitatea Farmacologie, farmacologie clinică – 14.00.25 Farmacologie la 11 iulie anul 2012.