Default Header Image

Cercul științific studențesc

Din istoria activității Cercului Științific Studențesc

       La Catedra de farmacologie și farmacie clinică activează Cercul Științific Studențesc (CȘS) pe parcursul anilor 2012-2022, în cadrul căruia sunt implicați în activități de cercetare științifică studenții, rezidenții și doctoranzii Catedrei. La momentul actual CȘS include 30 studenți, rezidenți și studenți-doctoranzi. Conduce CȘS dna Peredelcu Rodica, dr.șt.med., asistent universitar, secretar al ședințelor CȘS este Pavlic Evelina, studenta anului V a Facultății de Farmacie.

Ședințele CCȘ se petrec aproximativ o dată în 1,5 luni, în cadrul cărora se aprobă și discută diverse teme, legate de disciplinele studiate la catedră. O activitate vastă de cercetare petrec studenții anilor IV și V ai facultății Farmacie, care îndeplinesc tezele de licență sub conducerea cadrelor didactice. Astfel, pe parcursul ultimilor 10 ani au fost fost elaborate și susținute în cadrul Catedrei de farmacologie și farmacie clinică un număr impunător de teze de licență: 2012 – 18 studenți, 2013 – 8 studenți, 2014 – 31 studenți, 2015 – 24 studenți, 2016 – 26 studenți, 2017 – 28 studenți, 2018 – 38 studenți, 2019 – 18 studenți, 2020 – 19 studenți, 2021 – 15 studenți și 2022 – 15 studenți. Studenții absolvenți raportează la ședințele CȘS despre reviul literaturii la tema tezei de licență sau despre rezultatele cercetării efectuale conform fișelor medicale din arhiva instituțiilor medicale sau la patul bolnavului în cooperare cu medicii clinicieni, care sunt în rol de consultanți. Aceste rapoarte prezintă interes și pentru studenții anului III, care își îmbogățesc cunoștințele despre farmacodinamia și farmacocinetica remediilor medicamentoase sau despre farmacia clinică a diverselor maladii, ce afectează mai frecvent/mai rar diverse organe și sisteme vital importante.

       Este important și faptul, că studenții pot să-și expună rezultatele cercetării sub formă de rezumate, articole științifice, rapoarte sau postere la diverse foruri științifice naționale și cu participare internațională. Astfel, pe parcursul anului de studii 2021-2022 16 studenți au participat activ la Conferința științifico-practică cu participare internațională ”Sistemul de asigurare a calității medicamentului –probleme și soluții”, Conferința științifico-practică națională cu participare internațională ”Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale” și MedEspera 2022: The 9th International Medical Congress for Students and Young Doctors, acumulând experiență în arta raportării și familiarizând tineretul studios cu rezultatele cercetărilor proprii.

       Atunci, când apare o tematică importantă și interesantă, ce nu poate fi cuprinsă în cadrul cursurilor și lecțiilor practice la disciplinele studiate în cadrul Catedrei din cauza timpului limitat la ore, sunt implicați rezidenții sau doctoranzii Catedrei. Astfel, pe parcursul anului de studii 2021-2022 a fost pregătit de către rezidenta anului II Peredelcu Natalia un raport la tema Efectuarea activității de farmacovigilență, unde au fost inițiați studenții prezenți despre activitatea secției Farmacovigilență și modalitatea raportării reacțiilor adverse la medicamente.

       Studenții participanți ai CȘS sunt inițiați în activitatea de căutare a noutăților științifice în bazele de date de profil medical și farmaceutic, cum ar fi:

  • BioMed Central (BMC)
  • Directory of Open Access Books (DOAB)
  • Springer Open
  • ELIBRARY:RU
  • CIBERLENINKA
  • Scintific Electronic Library Online (SCIELO)
  • PubMed Central și altele, accesul fiind permis de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” https://library.usmf.md/ro/resurse-n-acces-deschis.

       Mulți studenți participanți activi ai CȘS devin în timp rezidenți sau doctoranzi la Catedră, considerând interesantă continuarea cercetării științifice și importante disciplinele de Farmacologie, Farmacoterapie, Farmacotoxicologie, Farmacie clinică, Medicația afecțiunilor specifice și nespecifice și Interpretarea analizelor de laborator.

       Reieșind din cele expuse, vă invităm să participați activ la ședințele CȘS.

Regulamentul_cercurilor_stiintifice_studentesti.pdf

Planul tematic-calendaristic al ședințelor 

Planul tematic-calendaristic al ședințelor planificate pentru anul de studiu 2022-2023

Graficul ședințelor pentru anul de studiu 2022-2023

Conceptul sistemului de evidență și rating a activității de cercetare