Default Header Image

Colaborare internaţională

Catedra Farmacologie şi farmacie clinică este antrenată în schimbul de valori cu universităţi şi centre farmacologice de peste hotare, fapt ce asigură mobilitatea şi oferă şansa de afirmare a cadrului profesoral-didactic. În aspect didactico-ştiinţific colaborăm cu catedrele de Farmacologie, cu profil farmaceutic şi clinic din România (UMF „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca; UMF, Târgu-Mureş; UMF „Gr.T.Popa”, Iași); din Ucraina (UNM «О.О.Богомолец»,  Academia Medicală de Formare Continuă „P.L.Şupic” or. Kiev); din Franţa (Universitatea „Victor Segalen”, Departamentul Clinic-Universitar de Farmacovigilenţă, or. Bordeaux, Universitatea din Rouen,   Centrul Regional de Farmacovigilenţă, or. Rouen).

Colaboratorii catedrei pe parcursul anilor trecuţi au participat şi prelungesc să participe în mai multe proiecte naţionale, internaţionale, instituţionale şi de transfer tehnologic. Gonciar V., şef catedră, dr. hab. med., profesor universitar, Scutari C., dr. med., conferenţiar universitar şi Bodrug E., dr. med., asistent universitar  – sunt executori ai proiectului internaţional “Développement et mise en œuvre d’un programme éducationnel de pharmacovigilance dans la pratique clinique dans les pays francophones de l’Europe de l’Est”. Datorită proiectului au fost realizate colaborări şi prime contacte cu Centre de Farmacovigilenţă din Franţa şi România. Rezultatele obţinute au fost implementate în practica medicală şi farmaceutică, de asemenea în procesul de studii. Obiectivul proiectelor este ameliorarea stării de sănătate a populaţiei şi reducerea consecinţelor economice legate de spitalizare sau prelungirea spitalizării prin reacţii adverse.