Default Header Image

scurt-istoric

catedra

Actuala catedră Farmacologie și farmacie clinică a fost fondată în anul 1992 în baza ordinului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova din 26.02.92 nr. 22 L. p.2 „Cu privire la crearea catedrei de Farmacologie în incinta USM „Nicolae Testemițanu” şi ordinului rectorului Universităţii din 11 mai 1992 nr. PS 225 „Despre divizarea catedrei de Farmacologie și farmacologie clinică în două catedre sine stătătoare”:

  1. Catedra Farmacologie și farmacologie clinică (şef catedră – profesorul universitar V.Ghicavîi) – pentru facultăţile Medicina generală I, II, III și Pediatrie în componenţa facultăţii Medicina generală I.
  2. Catedra Farmacologie pentru facultăţile Stomatologie, Farmacie și Medicina preventivă (şef catedră – profesorul  universitar S.Nicolai ) – în cadrul facultăţii Farmacie.

Regretatul Sava Nicolai, d.h.m., profesor universitar a condus catedra Farmacologie timp de 13 ani. A fost autor a 150 lucrări științifice, inclusiv 4 monografii, manuale, un șir de elaborări metodice. A pregătit 12 doctori în medicină și farmacie. A desfăşurat o bogată activitate ştiinţifică şi s-a remarcat printr-un număr mare de discipoli, tezele cărora au fost realizate într-un termen impresionant de scurt. A crescut, a instruit, a educat şi a scos la marele drum al vieţii studenţi, rezidenţi, discipoli. Înzestrat cu calităţi extraordinare, a dus cu deminitate şi credinţă făclia adevărului şi bunătăţii.  La 15 aprilie 2005 o întâmplare crudă i-a răpit viața, însă  mereu va rămâne viu în inimile noastre.

 De la 3 ianuarie 2005 prin ordinul Rectorului  şef al catedrei Farmacologie a devenit V.Gonciar, d.h.m., profesor universitar,  autor a peste 175 publicaţii, inclusiv 2 monografii, 8 manuale, 3 cursuri de prelegeri, deţinător a 10 brevete de invenţii şi 5 inovaţii. Din anul 2007, conform hotărârii Senatului USMF „Nicolae Testemiţanu”, catedra Farmacologie  a fost redenumită în Farmacologie şi farmacie clinică.  În cadrul catedrei au fost editate 10 manuale, 8 indicaţii metodice, anual se conduc teze de licență a câte 10-12 absolvenți. Colaboratorii catedrei participă la reciclarea farmaciştilor, consultă medicii practicieni în problemele farmaciei clinice.

  Rezultatele științifice obţinute au fost reflectate in 6 monografii, peste 300 lucrări științifice publicate, 10 Certificate de inovator. În ultimii cinci ani au fost susţinute 1 teză de doctor habilitat în medicină şi 3 teze de doctor în medicină. Participând la expoziţii naţionale şi internaţionale, colaboratorii catedrei au fost menţionaţi cu Premiul mare AGEPI – 1, medalii de aur – 5, medalii de argint – 5, medalii de bronz – 3.