Default Header Image

Publicaţii

Regulament_antiplagiat.pdf

Cărţi:

 1. NICOLAI, S.; SCUTARI, C.; CEKMAN, I.; CÂRLIG, V. Farmacologie (manual pentru studenţii facultăţii Farmacie). Chişinău, Centrul Editorial-Poligrafic „Medicina”, 2003, 397 p.

 2. MELNIC, S.; SCUTARI, C.; CAZACU, V.  Practical prescribing (manual de receptură). Polygraphic Editorial Centre Medicina, Chişinău, 2004, 104 p.
 3. GONCIAR, V.; SCUTARI, C.  Farmaco- şi fitoterapia în cardiologie. Curs de prelegeri. – Chişinău: CEP „Medicina”, 2005, 156 p.
 4. GONCIAR, V.; CAZACU, V., Dumbrava V. Farmaco- şi fitoterapia în gastroenterologie. Chişinău, CEP Medicina, 2006, 183 p.
 5. GONCIAR, V.; SCUTARI, C.  MATCOVSCHI, S. Farmaco- şi fitoterapia în bolile sistemului respirator. Chişinău, CEP Medicina, 2006, 120 p.
 6. GONCIAR, V.; GROPPA, S.; SCUTARI, C. Farmaco- şi fitoterapia în neurologie. Chişinău, CEP Medicina, 2007, 110 p.
 7. GONCIAR, V.; CAZACU, V.; CHEPTEA, Ed. Farmacotoxicologie. Кишинэу, Î.S.F.E.P. „Tipografia Centrală”, 2008,  264 p.
 8. ГОНЧАР, В.И.; ЧЕКМАН, И.С.; КЕПТЯ, Э.Б.; ГОРЧАКОВА Н.А.; САВЧЕНКО Н.В. Общая рецептура. Кишинэу, Î.S.F.E.P. „Tipografia Centrală”, 2008, 164 p.
 9. GONCIAR, V.; OBRIJANU, D.; NISTREANU, A.  Elemente de fitofarmacologie. Ch.: S. n., 2012. 248 p.

Monografii (naţionale / internaţionale):

 1. LUPAŞCU, T.; DUCA, Gh.;  GONCIAR, V. Enoxil – preparat ecologic pentru sănătatea omului. Ch.: S.n., 2012. 256 p. ISBN 978-9975-62-304-9.

Lucrări metodico-didactice:

 1. GONCIAR, V.; CHEPTEA, ED.; SCUTARI, C.; CAZACU, V.; ANGHEL, L. Indicaţii metodice pentru lucrări de laborator la Farmacotoxicologie (facultatea Farmacie). Chişinău, CEP Medicina, 2006, 35 p.
 2. GONCIAR, V.; CHEPTEA, ED.; SCUTARI, C.; CAZACU, V.; ANGHEL, L. Indicaţii metodice pentru lucrări practice la farmacologie (facultatea Farmacie). Chişinău, CEP Medicina, 2006, 75 p.
 3. GONCIAR, V.; SCUTARI, C.; CHEPTEA, ED.; CAZACU, V. Indicaţii metodice pentru lucrări practice la farmaco- şi fitoterapie. Chişinău, CEP Medicina, 2006, 125 p.
 4. GONCIAR, V.; CHEPTEA, ED.; SCUTARI, C.; CAZACU, V.; ANGHEL, L.; PEREDELCU R. Indicaţii metodice pentru lucrări practice la farmacologie (facultatea Sănătate publică). Ch.:CEP „Medicina”, 2011. 58 p.
 5. GONCIAR, V.; CHEPTEA, ED.;  SCUTARI, C.; CAZACU, V.; ANGHEL, L.; PEREDELCU, R. Indicaţii metodice pentru lucrări practice la farmacologie (facultatea Stomatologie). Ch.:CEP „Medicina”, 2011. 84 p.
 6. GONCIAR, V.; CHEPTEA, ED.; SCUTARI, C.; CAZACU, V.; CERLAT, S.; BODRUG, E.; OBRIJANU, D. Methodical indications for practical work in pharmacology (Faculy of Stomatology). Ch.: CEP „Medicina”, 2011. 83 p.
 7. GONCIAR, V; SCUTARI, C; CAZACU, V; BODRUG, E; ANGHEL, L; CERLAT, S; PEREDELCU, R. Recomandări metodice pentru lucrări practice la cursul opțional Medicația afecțiunilor specifice și nespecifice (facultatea Farmacie). Chișinău, CEP Medicina, 2015, 54 p.
 8. GONCIAR, V; SCUTARI, C; CAZACU, V; BODRUG, E; ANGHEL, L; CERLAT, S; PEREDELCU, R. Indicații metodice pentru lucrări practice la farmacia clinică (facultatea Farmacie). Chișinău, CEP Medicina, 2017, 125 p.
 9. GONCIAR, V; SCUTARI, C; BODRUG, E. Recomandări metodice pentru lucrări practice la farmaco- și fitoterapie (facultatea Farmacie). Chișinău, CEP Medicina, 2019, 67 p.
 10. GONCIAR, V; SCUTARI, C; BODRUG, E; CAZACU, V; ANGHEL, L; PEREDELCU, R. Recomandări metodice pentru lucrări practice la farmacologie (facultatea Farmacie). Chișinău, CEP Medicina, 2020, 169 p.